Dart Programlama Constructor Metot Kullanımı

Bir çok programlama dilinde olduğu gibi, Dart programlama dilinde de constructor (yapılandırıcı) metot vardır. Constructor bir class'ı oluşturduğumuzda (new) ona parametreler vererek yapılandırma işlemidir. Contructur, class ismi ile aynı olan metotdur. Constructor olabilmesi için bu şart mutlaka sağlanmalıdır. Çünkü derleyici onun constructor olup olmadığını ismine bakarak anlar. Constructor geriye değer döndürmez (void yoktur). Constructor içine yazılan işlemler nesne oluşturduktan sonra, yani new kelimesini gördükten sonra çalıştırılır.

dart programlama dili constructor yapılandırıcı metot örnek uygulamalar

Genel olarak Constructor aşağıdaki gibi tanımlanır:class ClassAdı{
 ClassAdı(){ //Consturctor 
  print("Ben Constructor");
 }
}

Default(Varsayılan) Constructor

Class oluşturulduğunda arka planda otomatik olarak oluşturulur.class Nesne{
 Nesne(){// Bu şekilde oluşturmasak bile arka planda bu şekilde tanımlıdır. 
 }
}
void main(){
// Bu şekilde nesne oluşturduğumuzda default Constructor çalışmış olur.
 Nesne nesne = new Nesne();
}

Parametreli (Arguman) Constructor

Default Constructor'a parametre verilmiş halidir.class Oje{
 Oje(String renk){
  print("oje rengi:"+ renk);
 }
}
void main(){
 Oje oje1 = new Oje("mavi");
 Oje oje2 = new Oje("pembe");
}

İsimlendirilmiş Constructor

Eğer oluşturduğumuz classa birden fazla Constructor yazmak istersek isimlendirme yaparız. Kullanımı: Constructor.isimlendirme() şeklindedir. Ama önemli bir nokta hem Constructor oluştururken hem de class'tan nesne oluştururken hangi isimle isimlendirme yaptıysak onu yazmalıyız. Aşağıda minik bir örnek de nasıl gösterildiğini açıkladım. class Telefon{
 String sahip;
 Telefon.isimlendirilmisCons(){
  sahip = "insan"; 
  print("Telefon sahibi:"+sahip);
 }
 Telefon(String isim){
  sahip = isim;
  print("Telefon sahibi:"+isim);
 }
 }
 void main(){
 Telefon telefon = new Telefon.isimlendirilmisCons();
 Telefon telefon2 = new Telefon("Zeynep");
 }

This Kullanımı

This kelimesi diğer dillerde olduğu gibi Dart dilinde de o an hangi nesne üzerindeyse o nesnenin referansını döndürür. Bunu bir örnekle açıklayalım. Örnekte Musteri class'ı (sınıfı) oluşturmuşuz ve ona 4 adet değişken atamışız. Daha sonra parametreli bir Constructor (yapılandırıcı) tanımı yapmışız. Şimdi bu parametrelerle bizim class içinde oluşturduğumuz değişkenlerin ismi aynı ama aynı değişkenler değil. İşte biz this kullanarak class da oluşturulan değişkene Constructor içindeki parametreli atıyoruz. Karışıklığı önlemek için kullanıyoruz gibi düşünebiliriz.class Musteri{
 String ad;
 int yas;
 int id;
 int boy;
 
 Musteri(String ad, int id, int yas,int boy){
  ad = this.ad;
  id = this.id;
  yas = this.yas;
  boy = this.boy;
 }
 
}
void main(){
 Musteri musteri1 = new Musteri("Ayşe",123,20,175);
 Musteri musteri2 = new Musteri("Veli",1234,28,185);

}
Faydalı mı?

Konu hakkında ne düşünüyorsun?

Önceki Konu Sonraki Konu