Python Set Nasıl Kullanılır?

Set yapısı listeler de olduğu gibi ortak bir çatı altında veri tutmamızı sağlar. Setlerde veriler sırasız ve indexsiz bir şekilde tutulur. Veri tekrarı yoktur. Tuple da olduğu gibi de performans açısından avantaj sağlar.meyvelerSet = set(["elma","armut","kivi"])
print(meyvelerSet)
sehirlerSet ={"Ankara","İstanbul","İzmir"}#listelerdeki gibi herbiri elemandır.
print(sehirlerSet)
python set kullanımı nasıl yapılır

Python Dili Temel Set KullanımısehirlerSet ={"Ankara","İstanbul","İzmir"}
if "İzmir" in sehirlerSet: #Sorgu işlemidir setde izmir varsa Listede var çıktısı verir.    
print("Listede var")
print("İstanbul" in sehirlerSet)#Bu da İstanbu un liste de olup olmadığına bakar çıktısı true veya false olur.
sehirlerSet.add("Adana") #Set e eleman ekler
print(sehirlerSet)
sehirlerSet.update(["Bursa","Mersin"]) #Set i günceller.Eleman ekleme gibi çalışır.
print(len(sehirlerSet)) sehirlerSet.remove("Ankara") #Set içinden eleman siler.Büyük küçük harf duyarlı olduğu için listede eleman yoksa hata verir. print(sehirlerSet) sehirlerSet.discard("İzmir") #Bu da silme işlemi yapar ama listede eleman yoksa hata vermez print(len(sehirlerSet)) sehirlerSet.clear() #Set in içini temizler set hala durur. print(sehirlerSet) del sehirlerSet #Set i tamamen yok eder.

Python Dili Set Union

Elinizde ortak verileri bulunan iki liste olsun. Union işlemi bu iki listeyi birleştirir ve ortak verileri bir kere yazar. Küme mantığı a birleşim b dir.setA ={1,2,3,4,5}
setB = {1,6,7,5,8,9}
print(setA|setB) #çıktı-->{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
print(setA.union(setB)) #Bu da aynı anlama gelir.Tam tersi de mümkün ve aynı sonucu verir.

Python Dili Set Intersection

Elinizde ortak verileri bulunan iki liste olsun. Intersection işlemi bu iki listedeki ortak olan verileri verir. Küme mantığu a kesişim b dir.setA ={1,2,3,4,5}
setB = {1,3,5,4,7,8} print(setA & setB) #çıktı-->{1, 3, 4, 5} printsetA.instersection(setB)) #Bu da aynı anlama gelir.Tam tersi de mümkün ve aynı sonucu verir.

Python Dili Set Difference

Elinizde ortak verileri bulunan iki liste olsun. Intersection işlemi bu iki listedeki birinde olup diğeinde olmayanı verir. Küme mantığı a fark b dir.setA ={1,2,3,4,5}
setB = {1,3,4,7,8}
print(setA - setB) #çıktı-->{2, 5}
print(setA.difference(setB)) #Bu da aynı anlama gelir.Tam tersi de mümkün ve aynı sonucu verir.

Python Dili Set Symmetric Difference

Difference dan farklı olarak her iki listeninde farklı elemanlarını birleştirir.setA ={1,2,3,4,5}
setB = {1,3,4,7,8}
print(setA ^ setB) #çıktı-->{2, 5, 7, 8}
print(setA.symmetric_difference(setB)) #Bu da aynı anlama gelir.Tam tersi de mümkün ve aynı sonucu verir.

Yaren

Allah'ım; Ruhumu daraltma, Kalbimi karartma, Darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, Beni senden başkasına yalvartma... Amin!

Yorum Gönder

Spam olmayan yorumlar, ekibimiz tarafından denetlendikten sonra yayınlanmaktadır.
Yorumlarınızı yazarken kalın harf, italik harf, üstü ve altı çizili harf özelliklerini kullanabilirsiniz.
Ayrıca dilerseniz yorumlarınıza web site bağlantısı, fotoğraf ve video ekleyebilirsiniz.
İlginiz için teşekkürler.

Daha yeni Daha eski