Python String Metotlar Nasıl Kullanılır?

Metinsel ifadeler her dilde oluğu gibi Python'da da önemli bir yere sahiptir. Burada açıklayacaklarım metinler üzerinde yapabileceğimiz işlemleri kapsamaktadır.

Python Dilinde String İfadelerle İşlem Yapmak

Örneğin bir metindeki bir karakteri başka bir karakterle değiştirmek. Bu ve benzeri değişikleri yaparken, çeşitli metotlar kullanırız. Bunlardan bazılarını aşağıda açıkladım. Hadi gelin hep birlikte bakalım.

Python Dili Substring

Tanımlanan değişken metninin bir kısmını alma işlemi yapmamızı sağlayan işlemlerdir.


mesaj = "Python Öğreniyorum"
#Strinler aslında char karakter disizi gibidir yani P=0, y=1, ... , m=17 şeklinde indexleri vardır.Boşlukta bir index değerine sahiptir.
print(mesaj[2:8]) #Burada [2:8] demek 2 den başlayıp 8 e kadar olan harfleri almaktır 8 dahil değildir. Çıktı=thon Ö
#mesaj[2:] böyle deseydi çıktı = tring İfade  yani 2 den itibaren her şeyi al demek. metin[:2] ise Py verir. Baştan 2 ye kadar olanı al demek.
substring_mesaj = mesaj[2:8] #Burda da seçilen o kısmı başka bir değişkene aktarıyoruz.
print(substring_mesaj)#Çıktı-->thon Ö
python string metotlar ve ifadeler ile çalışmak

Python Dili Len metodu

Len metodu tanımlanan değişkenin kaç karakterden oluştuğunu veren metottur.


mesaj = "Python Öğreniyorum"
print(len(mesaj)) #len yani ingilizcedeki lenght kelimesinden gelir uzunluğunu verir.Çıktı-->18
mesaj_len= mesaj[:len(mesaj)] #Burada da bütün metni metin_len adlı değişkene kaydeder.
print(mesaj_len) #Çıktı-->Python Öğreniyorum

Python Dili Lower Upper Metotları

Python büyük ve küçük harf duyarlı bir dildir. Lower küçültme, upper büyütme olarak türkçeleştirilir ve tanımlanan değişken metninin tüm karakterlerini büyütmemize veya küçültmemize yarayan metotlardır.


mesaj = "Python Öğreniyorum"
print(mesaj.upper()) #Çıktı-->PYTHON ÖĞRENİYORUM
print(mesaj.lower()) #Çıktı-->python öğreniyorum

Python Dili Replace Metodu

Bu metot tanımlanan metindeki karakterin yada karakterlerin değiştirilmesini sağlar.


mesaj = "Python Öğreniyorum"
print(mesaj.replace("Ö","O") #Burda mesaj içindeki bütün Ö harfini O harfi ile değiştirir.
print(mesaj.replace("rum","uuu") #Çıktı-->Python Öğreniyouuu

Python Dili Split Metodu

Bu foksiyon tanımlanan metini kelime kelime stringlere ayırmamızı sağlar.


mesaj = "Python Öğreniyorum"
print(mesaj.split()) #çıktı-->['Python', 'Öğreniyorum'] Bu yapının default(varsayılan) ayırma şekli boşluğa göredir.
mesaj2 = "Python;Öğreniyorum"
print(mesaj2.split(";")) #Burda da ; olan heryerden ayır dedik böyle kısıtlamalar yapabiliriz.Çıktı-->['Python', 'Öğreniyorum']
print(mesaj2.split(";")[1] #Burda da ayır ve ayrılan 1. indexi getir. Çıktı-->Öğreniyorum

Python Dili Strip Metodu

Bu metot tanımlanan metindeki baştaki ve sondaki boşlukları atmamızı sağlar.


mesaj = "  Python Öğreniyorum   "
print(mesaj.strip()) #Çıktı-->Python Öğreniyorum

Python Dili Input Metodu

Bu metot kullanıcıdan bilgi almamızı sağlar. Yani terminalden değer gireriz ve girilen değer değişkene atanır. Terminalden girilen her şey metinsel algılanır bunu da unutmayınız.


ad = input("Adınız?") #Terminale Adınız? sorusu çıkar ve terminalden cevaplarsanız.
print(ad)#Girilen adı da görmenizi sağlar
#Başka örnek Kullanıcının girdiği iki sayının toplanması
sayi1 = input("Birinci sayiyi giriniz:")
sayi2 = input("İkinci sayiyi giriniz:")
print(int(sayi1) + int(sayi2)) #Yukarda da belirttiğimiz gibi terminalden girilen her şey metinsel algılandığı için 
tip dönüşümü yaptık.
Faydalı mı?

Konu hakkında ne düşünüyorsun?

Önceki Konu Sonraki Konu