Python Dili Değişkenler Kullanımı Tanımlama

Python programlama dili ile değişkenler nedir, nasıl kullanılır? Programlama dilleri başlığı altında incelediğimiz, popüler bir dil olan python programlama ile değişkenleri inceliyoruz.

Çeşitli veri türlerini hafızada tutmamızı sağlayan yapılara değişken denir. Değişken tanımlamanın önemi algoritma ilerledikçe o değişkeni tekrar tekrar çağırıp kullanabilmektedir. Bu kullanım değişkenin değerini değiştirmek, güncellemek, silmek vb. işlemlerdir.

Python Programlama Dili Değişkenler Tanımlama

Değişkenler değer tutucu hafızalar gibidir. Bu hafızaların belirli tipleri vardır. Gelin hep birlikte değişken tiplerine bakalım.

Python Temel Değişken Tipleri

python programlama dili temel değişken tipleri

Python Dili Integer

Tam sayı olan ifadeler için kullanılan değişken tipidir.


sayi = 10
sayi2= 100

Python Dili Floating Point

Virgüllü-noktalı (ondalık) sayılar için kullanılan değişken tipidir.


sayi = 10,0
sayi2 = 100,5

Python Dili String

Metinsel ifadeler için kullanılan değişken tipidir. Değişken tipleri içerisinde en kapsamlı olanıdır.


metin = "String ifade tanımı"

Python Dili ile Boolean Değer

True ve False olmak üzere iki değere sahip değişken tipidir.


boolean = False # True ve False yazılırken ilk harfi büyük olmalıdır.

Python Değişken Tanımlama Kuralları

 1. Değişken tanımlarken verilen değişken isimleri açık ve niteleyici olmalıdır. Mesela kodda bir sayi kullanmanız gerekiyorsa bunu sayi olarak isimlendirmelisiniz a,b gibi anlamsız değişken isimleri büyük çaplı kodlarda kodun okunurluğunu zayıflatır.
 2. Python programlama dilinde, değişkenler tanımlanırken ilk rakam ile başlamamalıdır. Harfler ve rakamlar, bir arada kullanılabilir.
 3. 
  0kerem = 5 #Hatalı yazım
  kerem0 = 5 #Doğru yazım 
  
 4. Python programlama dili, değişkenler büyük küçük harfe duyarlıdır.
 5. 
  Sayi != sayi #Sayi değişkeni sayi değişkenine eşit değildir. Hafızada farklı yerlerde saklanırlar.
  
 6. Değişkenlerin içerisinde alt çizgi işareti ("_") kullanabilirsiniz.
 7. 
  toplam_sonuc = 52
  
 8. Değişkenlere isim verirken, Python programlama diline özgü anahtar kelimeleri kullanamazsınız.
 9. 
  break = "break değişkeni" #Hatalıdır.
  #Bazı anahtar kelimeler: break,expect,import,print,class,exec,in,raise,continue,finally,is,return,and,del,from,not,while,as,elif,global,or,assert,else,if,pass
  
Faydalı mı?

Konu hakkında ne düşünüyorsun?

Önceki Konu Sonraki Konu