Dart Dili Operatörler Nasıl Kullanılır?

Operatörler her dilde olduğu gibi dart dilinde de mantıksal, aritmetik ifadelerin arasında işlem yapmamızı sağlayan sembollerdir.

Dart Dili Aritmetik İşlemler

dart programlama dili operatörler nedir nasıl kullanılır

Kullanılan semboller; toplama +, çıkarma -, bölme /, çarpma *, kalan %.
void main() {
print( 5 + 9); // çıktı-->14 toplama yapar
print( 13 -6); // çıktı-->7 çıkarma yapar
print( 11 / 3); //çıktı-->3.6666666 bölme yapar
print( 3 * 8); //çıktı-->24 çarpma yapar
print( 7 % 2); //çıktı-->1 bölümden kalanı verir
}

Önemli bir konu olan ++ ve -- operatörüne gelirsek. ++ 1 arttır, -- 1 azalt demektir. Dikkat edilmesi gereken yazıldıkları kısımlardır. Eğer önce yazılırsa ++a önce arttır sonra ata demek, sonra yazılırsa a-- önce ata sonra azalt demektir.
void main() {
int a = 5;
int b = 6;
int c = 2;
int d = 8;
print(a++); //çıktı-->5
print(++b); //çıktı-->7
print(c--); //çıktı-->2
print(--d); //çıktı-->7
}

Dart Dili Eşitlik Operatörleri (==, <, >, !=, <=, >=)
void main() {

print(6 == 6); //çıktı-->true eşit mi
print(3 > 0); //çıktı-->true büyük mü
print(9 < 7); //çıktı-->false küçük mü
print(0 != 0); //çıktı-->false eşit değil mi
print(33 >= 3); //çıktı-->true büyük eşit mi
print(21 <= 11); //çıktı-->false küçük eşit mi
}

Dart Dili Atama Operatörleri

Atama operatörü eşittir = ve başına diğer operatörler eklenerek de atama işlemleri çeşitlendirilebilir.
void main() {
var x = 5;
var y = 9;
print(x *= y);// çıktı--> 45 x = x * y demektir.
print(y %= 3); //çıktı-->0 yani y nin 3 e bölümünden kalan 0 dır.

}

Dart Dili Mantıksal Operatörler (||, &&, !)

Ve &&, veya || ve değil ! işlemleri için kullandığımız mantık kapılarından gelen operatörlerdir.
void main() {
var x = 5;
var y = 9;
bool durum = true;
if(!durum || (x >0 && y>0)){
print("okey");
}
}

Yaren

Allah'ım; Ruhumu daraltma, Kalbimi karartma, Darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, Beni senden başkasına yalvartma... Amin!

Yorum Gönder

Spam olmayan yorumlar, ekibimiz tarafından denetlendikten sonra yayınlanmaktadır.
Yorumlarınızı yazarken kalın harf, italik harf, üstü ve altı çizili harf özelliklerini kullanabilirsiniz.
Ayrıca dilerseniz yorumlarınıza web site bağlantısı, fotoğraf ve video ekleyebilirsiniz.
İlginiz için teşekkürler.

Daha yeni Daha eski