Python Listeler Nasıl Kullanılır?

Pythonda en çok kullanılan veri tiplerindendir. Sıralı ve indexli yapıları vardır.Listeler adından da anlaşıldığı gibi tanımlanan bir yapıda birden fazla veri tutma işlemidir.

Python Listeler Nasıl Kullanılır?

Mesela öğrencileri kaydetmeniz gereken bir program yazıyorsunuz diyelim. Her öğrenci için ögrenci1 = "ali" , öğrenci2 = "veli" ... gibi değişkenler tanımlamak doğru değildir. Kodda kullanım açısından sizi yorar.

Onun yerine öğrenciler diye bir liste oluşturup bütün öğrencileri içerisinde tutarız. Liste mantığı bu şekildedir. Bir listenin içinde başka listelerde tanımlayabilirsiniz.

python dili liste metotları örnek uygulama ve çalışmalar nasıl yapılır


liste = [] #Boş bir liste tanımıdır.
liste_sayilar = [1, 2, 3,] #integer listesi liste_karma = [1 ,"su", 12.5] #Karma liste
ogrenciler = ["Ali", "Veli", "Ahmet"] #String listes

Listeler de her eleman için bir index değeri vardır. Mesela yukarıdaki ogrenciler listesinin ele alalım. Liste indexleri her zaman 0(sıfır) dan başlar. 0. index = Ali, 1.index = Veli, 2.index = Ahmet şeklindedir.Yani biz bu listedeki değerlere ulaşmak için bu indexleri kullanabiliriz.ogrenciler = ["Ali", "Veli", "Ahmet"]
print(ogrenciler[0]) #çıktı-->Ali print(ogrenciler[1]) #çıktı-->Veli
print(ogrenciler[2]) #çıktı-->Ahmet ogrenciler.append("Su") #append() listeye eleman ekler. Sondan ekler elemanları.
ogrenciler.remove("Veli") #remove() listeden eleman siler print(ogrenciler) print(ogrenciler[5]) #Bu kllanım hatalıdır. Liste boyutunu aşdığı için İndexError:list index out of range hatası alırsınız. ogrenciler[0] = "Zeynep" #Bu işlemi yapıp çalıştırısam da normalde 0. index = Ali iken artık 0.index = Zeynep olur. Yani değerdeğişikliği yapabilirsiniz.ogrenciler[4] = "Derin" # Bu da hatalıdır. IndexError: list assignment index out of range hatası alırsınız. Liste boyutu böyle arrtırılmaz.

Bir başka liste tanımlama şeklide list constructor dır. Aynı yapıları kullanabilirsiniz yine. Hatta string metotları yazımızda geçen metotlarıda kullanabilirsiniz mesela len() metodu.sehirler = list(("Adana", "İstanbul"))
sehirler.append("Ankara")
print(sehirler) print(len(sehirler)) #liste uzunluğunu verir
Diğer Liste Metotları


sehirler = ["Samsun","Ankara","İstanbul","Sakarya"]
print(sehirler.count("Ankara")) #listede kaç tane Ankara olduğunu verir.
print(sehirler.index("İstanbul")) #listedeki İstanbul elemanının indexini verir. Birden fazla aynı elemandan varsa ilk bulduğu elemanın indexini verir bitirir.sehirler.pop(1) # pop da silme işlemi yapar remove dan farkı index e göre siler listeden.
sehirler.insert(0, "İzmir") #0.index e İzmir i ekleme işlemi yapar.
sehirler.reverse() #Listeyi tersine çevirir.
sehirler3 = sehirler.copy() #listeyi sehirler3 e kopyalar sehirler.extend(sehirler3) #İki listeyi sehirler listesinde birleştirir.
sehirler.sort() #listedeki verileri a-z veya 1,2,3.. sıralama işlemi yapar. print(sehirle.clear()) #listeyi temizler

Önemli Not:Listeler referans tiplidir. Yani bellekte bir yer işaret ederler. Aşağıdaki kodu çalıştırdığınızda hem meyveler hemde meyveler2 listesinin ilk elemanın muz olarak değiştiğini görürsünüz.

Bunun sebebi meyveler2 yi meyveler e eşitlediğimizde bellekte ikiside aynı yeri işaret eder o yüzdende meyveler2 de yaptığımız değişiklik meyveler e de yansır. Yukardaki copy() işlemi bundan bağımsızdır, onda birinde yapılan değişiklik diğerini etkilemez.meyveler = ["elma" , "armut", "portakal"]
meyveler2 = meyveler meyveler2[0] = "muz" print(meyveler) print(meyveler2)

Yaren

Allah'ım; Ruhumu daraltma, Kalbimi karartma, Darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, Beni senden başkasına yalvartma... Amin!

Yorum Gönder

Spam olmayan yorumlar, ekibimiz tarafından denetlendikten sonra yayınlanmaktadır.
Yorumlarınızı yazarken kalın harf, italik harf, üstü ve altı çizili harf özelliklerini kullanabilirsiniz.
Ayrıca dilerseniz yorumlarınıza web site bağlantısı, fotoğraf ve video ekleyebilirsiniz.
İlginiz için teşekkürler.

Daha yeni Daha eski