Dart Listeler Nasıl Uygulanır?

Dart dilinde listeler başka programlama dili biliyorsanız, diziler (array) yapısıyla aynıdır. Temel olarak mantığı ortak bir çatı altında verileri toplamaktır.

Mesela ayları içeren bir program yazacaksınız hey ay için birinci_ay = ocak, ikinci_ay = şubat ... gibi sürekli değişken tanımlamak yerine aylar diye bir liste oluşturup hepsini içine dahil etmek doğrusudur.

dart dili programlama listeler nasıl kullanılır örnek uygulama çalışmaları

void main(){
 var aylar = new List(12); // 12 elemanlı bir liste tanımı
 print(aylar);
 //Bu şekilde çalıştırırsanız elemanların yerine varsayılan olarak null atanır yani 12 tane null çıktısı olur listede.
}

Bir çok programlama dilinde oluğu gibi dart da sayma işlemi (index), 0 (sıfır) dan başlar. Listedeki her bir elemana karşılık bir index değeri verilir. Bu index değerleri listedeki elemanlara erişimimizi sağlar. Aşağıdaki örneği incelersek 0.index = ocak, 1.index = şubat ... şeklinde değerleri vardır.


void main(){
  var aylar = new List(12);
  aylar[0] = "ocak";// 0. index'e ocak değeri verdik.
  aylar[1] = "şubat";
  aylar[2] = "mart";
  aylar[13] = "yeniay"; // Hatalı bir işlemdir. Liste boyutu 12'dir ve onu aştığında Range Error hatası oluşur.
}

Doğrudan veri girerek liste tanımı

Üstteki liste tanımından farklı olarak veriler elimizde hazırsa direk eşitlik şeklinde listeye ekleyerek tanımlayabiliriz.


void main(){
  var sehirler = {"Ankara", "İzmir", "Adana"};
  sehirler.add("İstanbul"); //listeye veri ekleme
  print(sehirler.lenght); //liste boyutunu verirler.
  print(sehirler.first); //listenin ilk elemanını verir. last son elemanını verir.
  sehirler.insert(1, "Kars"); // index 1 e Kars şehrini ekledi.
  print(sehirler.firstWhere((s) => s.contains("a"))); // içinde a harfi olan ilk değeri ver.çıkı--> Ankara. Eğer olmayan bir harf sorgularsanız hata alırsınız.
}
Faydalı mı?

Konu hakkında ne düşünüyorsun?

Önceki Konu Sonraki Konu